Werkwijze

De leerlingen komen na schooltijd naar NaschoolEnzo. We gaan eerst wat drinken en bijkomen van de drukke lesdag. Daarna nemen we samen de planning door.

Elke leerling werkt met een eigen map met huiswerkplanners. Na het plannen en overleg met de begeleider kunnen de leerlingen zelfstandig of samen met een begeleider aan het werk. Als ze klaar zijn met het huiswerk wordt dit samen met de begeleider bekeken. We overhoren leerwerk, eventueel met behulp van proeftoetsen. Als er tijd over is kan een leerling aan de slag met extra stof die bij NaschoolEnzo aanwezig is. Op deze manier kan hij of zij extra oefenen voor een bepaald vak.

Het is de bedoeling dat de leerling na een middag bij NaschoolEnzo klaar is met het huiswerk. De planning voor de komende dagen zal ook in orde zijn.

Aan de hand van de planning kunt u precies zien waar uw kind bij NaschoolEnzo mee bezig is geweest. Daarnaast houden we u regelmatig op de hoogte per e-mail, telefoon of via oudergesprekken.